Forskning på erhvervsakademierne, Case 3

Der er meget at lære af byer med et dårligt image

Byer der vil forbedre imaget kan sagtens lære af de knap så gode eksempler.

Christian Dragin-Jensen og Mathias Lenholdt

Mange byer arbejder målrettet med at få nye indbyggere, turister og virksomheder, og der bliver alt for ofte søgt inspiration i de gode fort- ællinger. Men vi kan lære en hel del af de byer, der ikke har det bedste image.

Det fortæller Christian Dragin-Jensen fra Erhvervsakademi Sydvest. Han er forsknings- og udviklingsspecialist og har forsket i emnet, som kaldes citybranding eller bybranding. Christian har også skrevet ph.d.-afhandling om emnet. 

På erhvervsakademiet besluttede han og kollegaen Mathias Lenholdt at kigge nærmere på byer, der ikke nødvendigvis har et godt image. 

”Vi ville se på, om der var nogle ting, man ikke skulle gøre, hvis man som by vil brande sig,” forklarer han. 

De to kolleger gik derfor i gang med at se på Esbjerg, der ifølge Christian Dragin-Jensen i mange år har haft et forældet image. Esbjerg har været opfattet som en hård havneby, der ligger langt væk fra alt, og er kendt for fiskeri og lugten af fisk. Christian og Mathias dykkede i forskningsprojektet længere ned i Esbjergs historie.

"Vi ville finde ud af, hvorfor de forestillinger har været så indgroede. Vi gik derfor på opdagelse i de byhistoriske arkiver tilbage fra 1868 og op til nu og kiggede blandet andet på analyser, kommunale handleplaner og presseomtale”, siger Christian.

Det blev også til interview med flere nøglepersoner – blandt andet borgmesteren.

I forskningsprojektet nåede de to kolleger frem til, at det er en typisk fejl kun at se branding af en by som en kommunikationsopgave og ikke et værktøj til byudvikling. Det er slet ikke nok at få et bureau eller kommunikationsafdelingen til at bygge kommunens brand op.

"Borgerne skal inddrages så meget som overhovedet muligt. En by er mere end for eksempel turisme, så det er en fordel at tænke mange forskellige aktører med i det. Både borgere og andre aktører kan virkelig rykke meget i forhold til bybranding," lyder det fra Christian. 

Resultaterne af projektet er blandt andet en artikel i et af de førende internationale tidsskrifter om byplanlægning og -branding.

Projektet blev også omtalt i flere lokale og nationale medier, og Esbjerg Kommune inviterede Christian og Mathias til at være sparringspartnere til den nye brandingstrategi.