Vores strategi for 2022-2025

Danske Erhvervsakademier har en strategi for 2022-2025. I den kan du blandt andet læse mere om vores mission, vision og tre pejlemærker for sektoren.

Studerende ved bord

Danske Erhvervsakademier uddanner frontløbere til fremtidens virksomheder. Dimittenderne fra de otte erhvervsakademier omsætter ny viden til bæredygtige løsninger og gør en forskel for dansk erhvervsliv fra første arbejdsdag. Det er Danske Erhvervsakademiers mission

Visionen er 
Erhvervsakademierne udbyder uddannelser, der fremmer vækst og innovation i dansk erhvervsliv. Vi udvikler nye undervisningsformer til studerende med forskellige forudsætninger og sikrer brede kompetencer inden for design, teknologi og business. Vores studerende løfter de udfordringer, som samfundet står over for - både nu og i fremtiden. Vi tilbyder livslang læring og arbejder for fleksible uddannelsesveje, så man kan uddanne sig hele livet. 

Gennem et tæt forpligtende samarbejde understøtter vi en skarp koordinering af vores uddannelser på tværs af sektoren. Det gør vi for at sikre uddannelser i hele landet og opfylde små og mellemstore virksomheders behov for fremtidens kompetencer. Erhvervsakademierne forsyner det private erhvervsliv med handlekraftige dimittender, der kan byde fagligt ind i erhvervslivets virkelighed, udfordre vanetænkning og tage ansvar fra dag et. 

Erhvervsakademierne indgår i tætte partnerskaber med de virksomheder, vi uddanner til. Samarbejdet bringer praksis ind i uddannelserne og nyeste viden ud i virksomhederne.

Du kan downloade hele strategien og læse mere om de tre pejlemærker her på siden.